Energiatehokkuuden neuvontaa luotettavasti pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla

Ota yhteyttä

Energiaspektri tekee energiatehokkuuden neuvontaa pääkaupunkiseudulla ja muualla Uudenmaan alueella.

 

Energiaspektri tarjoaa sekä lainsäädännön edellyttämää, että asiakkaiden päätöksentekoa tukevaa energiatehokkuuden asiantuntijapalvelua seuraavasti:

 • lakisääteiset asuin- ja pienten liikerakennusten energiatehokkuusluokan osoittavat energiatodistukset.
 • lakisääteiset pientalojen energiatehokkuuden määräystenmukaisuuden osoittavat energiaselvitykset.
 • teknis-taloudellinen asiantuntijaneuvonta rakennusten energiatehokkuuden parantamishankkeita suunnittelevien asiakkaiden päätöksenteon tueksi.

 

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous tarvitsemastasi palvelusta!

Energiatodistusten laatiminen

Laki energiatodistuksista 50/2013 (ja laki 755/2017 sen muuttamisesta):

 • vaatii energiatodistuksen rakennusta tai sen osaa myytäessä tai vuokrattaessa muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta
 • vaatii energiatodistuksen uudelle rakennukselle osana energiaselvitystä rakennusluvan haun yhteydessä.

Energiatodistus on voimassa 10 vuotta ja sen laatijalta vaaditaan hyväksytty pätevyys (Asetus 170/2013).

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta ja asetuksen liitteet (Asetus 1048/2017):

 • säännöt energiatodistuksen laskennasta.

Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta (Asetus 1010/2017):

 • uuden rakennuksen energiatehokkuudelle asetetut vaatimukset.
Pyydä tarjous energiatodistuksesta

Energiaselvitykset ja energiatehokkuuden parantaminen korjaus- ja muutostöissä

Ympäristöministeriön asetus uusien rakennusten energiatehokkuudesta (Asetus 1010/2017):

 • rakennusta suunniteltaessa on laadittava energiaselvitys
 • energiaselvitys on päivitettävä ja pääsuunnittelijan on varmennettava se ennen rakennuksen
  käyttöönottoa.

Energiaselvityksellä todennetaan rakennuksen täyttävän energiatehokkuusvaatimukset asetuksen 1010/2017 edellyttämällä tavalla.

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä (Asetus 4/13 ja asetus 2/17 sen muuttamisesta):

 • rakennuksen korjaus- ja muutostöissä sekä rakennuksen
  käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä energiatehokkuutta on parannettava rakennusosittain, järjestelmittäin tai koko rakennuksen osalta hankkeen laajuuden ja päätetyn tavan mukaisesti
 • energialaskennassa osoitetaan energiatehokkuuden paraneminen asetuksen edellyttämällä tavalla
 • asetusta sovelletaan rakennus- tai toimenpidelupaa edellyttävissä hankkeissa rakennuksiin, joissa käytetään energiaa valaistukseen, tilojen ja ilmanvaihdon lämmitykseen tai jäähdytykseen tarkoituksenmukaisten
  sisäilmasto-olosuhteiden ylläpitämiseksi.
Pyydä tarjous energiaselvityksestä

Energiatehokkuuden neuvonta

Päätöksenteon tukeminen energiatehokkuutta parantavissa hankkeissa sisältää esimerkiksi:

 • energiatehokkuuden parantamismahdollisuuksien kartoituksen
 • energiatehokkuusprojektien kannattavuuslaskelmat ja herkkyysanalyysit
 • vaihtoehtoisten energiatehokkuusratkaisujen teknis-taloudellisen vertailun
 • energiaratkaisuihin ja energiatehokkuuteen liittyvien tukien ja säännösten selvityksen.

 

 

 

 

 

Pyydä tarjous neuvontapalvelusta