Valo jakautuu spektrin väreihin. Samoin energialla on monia ilmenemismuotoja ja käyttötapoja - niistä syntyy ENERGIASPEKTRI.


ENERGIASPEKTRI tarjoaa kattavaa ja monipuolista rakennusten energiatehokkuuteen liittyvää asiantuntijapalvelua yrityksille, organisaatioille ja yksityishenkilöille.


ENERGIASPEKTRI palvelee Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja sovittaessa myös muualla.


ENERGIASPEKTRI täydentää resurssejanne ja osaamistanne seuraavilla osa-alueilla.


Energiaratkaisujen kartoitus ja vaihtoehtolaskelmat

Energian lähteet
Jakeluverkostot
Laitteet, järjestelmät ja rakenteet
Ohjaukset
Lämmitys, ilmanvaihto, jäähdytys, ilmastointi
Sähkö, valo, lkv
Vaihtoehtojen vertailu

Energiaprojektien hoito

Tarjonnan kartoitus
Tarjouskilpailut
Toimitusten valvonta
Viranomaisyhteydet

Energiatehokkuuden parantaminen

Nykyiset ratkaisut ja käyttötavat
Vaihtoehtojen kartoitus ja vaikuttavuuden arviointi
Kustannusarviot
CO2-päästöjen arviointi
Vaihtoehtojen vertailu

Energiakatselmukset ja -todistukset

Motiva-energiakatselmukset
Todistuksiin liittyvät laskelmat
Perustason energiatodistukset

Kehittämisprojektit

 

Energiatehokkuusdatan keruu
Analyysit


Työskentelytavat

Omat tilat ja resurssit
Asiakkaan tilat ja resurssit
Edellisten yhdistelmä


Hinnoittelu

Kiinteä tai aikaveloitus yhdessä sovittavalla tavalla
Mitattavaan tulokseen perustuva veloitus
Edellisten yhdistelmä


Tarjoan kattavaa energiaosaamista, sujuvaa palvelua ja optimiratkaisuja energiatehokkuuden parantamiseksi sekä laaja-alaista kokemusta.


Teen myös tasokkaat esiselvitykset ja tarjouskyselyt sekä valvon projektien toteutuksen. Toimin asiantuntijaresurssina eri tilanteissa.